EDAT DELS METALLS

Al final de la prehistòria, els humans necessitaven buscar materials resistents i que és podien millorar que la pedra, l’os o la fusta. I van utilitzar el metall, que es podien fondre, modelar i esmolar millor.
Aquesta època es diu edat dels metalls, perquè van aprendre a treure coure i ferros a fondre’ls i a donar-los la forma que ells volien.


Habitatge

images.jpeg
L’habitatge tenia petits poblats, i dels poblats van passar a ciutats. Les cases eren de maons i materials més resistents, de vagades les ciutats posaven pedres al voltant per protegir-se. La població era governada per caps que residien en habitatges millors.
casament.jpeg
Obtenció d'aliments


A l'edat dels metalls tenien eines de metall per segar.
Van
desenvolupar sistemes de rec i ultilitzaven adobs d'animals i per millorar les collides.
I continuaven domesticant animals, caçant i recol·lectant
.


Eines
eines.jpeg
El coneixement de la metal·lurgia va facilitar la fabricació d'eines més variades.
Primer van aprendre a fer servir el coure, el bronze i el ferro.
Feien eines de metalls, també van aprendre a fer collarets, diademes i braçalets.
Els minerals es troben aprop de terra o a l'interior de coves.
Inicialment ultilitzaven el coure, el plom, l'or i la plata i més endavant van aprendre a fabricar el bronze, a partir de la mescla de coure i estany.
Més endevant van descobrir el ferro i
la manera de donar-hi forma, escalfant-lo i picant-lo.


Creences
creenses.jpeg
Creien en una vida després de la mort i feien ritus funeraris.
Construïen dolmens, on ficaven els difunts. Aquests monuments consistien en una pedra plana posada damunt d'unes pedres verticals, i es cobrien amb molta terra i roques.