PALEOLÍTIC

Habitatge

historia_prehistoria.jpg.jpeg
En el paleolític els homes vivien en les coves. Eren amples, gairebé sempre eren fosques i de fàcil accés.
No residien en un lloc fix, anaven d’un lloc a l’altre buscant aliments. Si feia bon temps vivien al ras i, si no, s’arreceraven en balmes i coves, o construïen cabanes provisionals amb branques i pells d’ animals.
En algunes coves podem trobar pintures rupestres que representen escenes de la vida diària o de caça.


animals.jpgObtenció d'aliments


Les persones del paleolític vivien de la caça i de la recol·lecció d’herbes, arrels i fruits silvestres. De vegades també pescaven. Durant aquesta època encara no s'havien inventat l'agricultura ni la ramaderia
Una de les formes que tenien els homes, en aquella època, per sercar menjar era la caça. Sempre la feien en grups, per protegir-se. Caçaven grans animals, ja que vivien tots junts a la mateixa cova i eren moltes boques a alimentar. Els animals més caçats, sembla que, eren: els mamuts, els cavalls, els cèrvols i els bisons, segons les nombroses pintures rupestres.


Eines

eines.jpgLes eines del principi del paleolític eren molt simples. Els materials més utilitzats eren la fusta o la pedra, osos dels animals i els sílex. Per tal d'aconseguir eines ben esmolades, picaven una pedra amb l'altra fins que es converia en un utensili punxant, amb el qual podien tallar la carn, adobar les pells o caçar.Creences

creences.jpg
S’ han trobat restes d’enterraments de persones amb els seus estris personals; La qual cosa demostra que devien creure en una vida desprès de la mort.
Creien que si pintaven escenes de caça a les parets de les coves i balmes els aniria millor la cacera.